Kredyt z gwarancją BGK

Kredyt zabezpieczony Gwarancją de minimis - kredyt odnawialny lub nieodnawialny z wygodnym zabezpieczeniem.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • brak konieczności obciążania własnego majątku,
 • większe szanse na uzyskanie kredytu przy braku lub niskiej wartości własnych zabezpieczeń,
 • ochrona aż do 60 % kredytu (nawet do 3,5 mln PLN) przez okres 27 miesięcy (kredyty obrotowe)/ 99 miesięcy (kredyty inwestycyjne),
 • wygoda i oszczędność czasu – bez dodatkowych formalności związanych z wyceną i ustanawianiem zabezpieczenia,
 • minimum obowiązków po stronie Klienta- wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji realizowane są za pośrednictwem Banku,
 • relatywnie niski koszt zabezpieczenia, tylko jedna opłata w postaci rocznej prowizji (0,5% kwoty gwarancji).

POTRZEBY KLIENTA:

 • na finansowanie działalności bieżącej, inwestycyjnej lub przeznaczonej na cele rozwojowe,
 • finansowanie bieżących zobowiązań płatniczych,
 • finansowanie realizowanych kontraktów,
 • finansowanie podatku VAT,
 • rozliczenia z kontrahentami,
 • zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

 • gwarancją de minimis może być objęty kredyt dla firm z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej Rozporządzenie nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26-06-2014 r.),
 • kredyt może być udzielony tylko w PLN,
 • gwarancja może objąć kredyt w rachunku bieżącym, obrotowy kredyt odnawialny i nieodnawialny, kredyt inwestycyjny,
 • produkt skierowany jest do Klientów, którzy posiadają zdolność kredytową,
 • gwarancja de minimis jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01