Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt odnawialny, który pozwala na swobodne regulowanie zobowiązań i finansowanie bieżących potrzeb firmy

NAJWAŻNIEJSZe KORZYŚCI:

 • na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • swobodny i łatwy dostęp do przyznanych środków  - poprzez dyspozycje przelewu z rachunku (w tym składane poprzez R-Online Biznes) oraz  karty płatnicze,
 • wygodna spłata i optymalizacja kosztów odsetkowych - każdy wpływ środków na rachunek powoduje automatyczną spłatę wykorzystanego limitu,
 • wielokrotne wykorzystywanie środków w ramach przyznanego limitu,
 • idywidualnie ustalane warunki kredytu.

POTRZEBY KLIENTA:

 • zarządzanie bieżącą płynnością finansową, szczególnie w przypadku nieregularnych wpływów od kontrahentów i na wypadek  nieprzewidzianych wydatków,
 • terminowe regulowanie zobowiązań, większa wiarygodność handlowa i finansowa oraz możliwość uzyskania lepszych warunków u kontrahentów,
 • spłata kredytów w innych bankach.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

 •  udzielany w PLN bądź innych indywidualnie ustalanych walutach,
 • przyznawany nawet do 36 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny okres,
 • automatyczna spłata odsetek  z rachunku bieżącego w okresach 1-miesięcznych, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01