Kredyt Rewolwingowy

Odnawialna linia w rachunku kredytowym

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • doskonałe narzędzie do zarządzania płynnością finansową,
 • kredytobiorca sam decyduje o momencie wykorzystania oraz kwocie spłaty linii,
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania środków w ramach przyznanego limitu,
 • automatyczna comiesięczna spłata odsetek ze wskazanego rachunku bieżącego,
 • długi okres kredytowania – nawet do 36 miesięcy,
 • indywidualnie ustalane warunki kredytu.

POTRZEBY KLIENTA:

 • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
 • dodatkowe finansowanie w przypadku nieregularnych wpływów i zatorów płatniczych,
 • zakup towarów, surowców i środków produkcji,
 • rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy. 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

 •  odnawialna linia kredytowa,
 • udzielana w PLN bądź innej walucie ustalanej indywidualnie,
 • odsetki od wykorzystanej kwoty są naliczane i płatne miesięcznie.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01