Kredyt obrotowy na lata

NAJWAŻNIEJSZe KORZYŚCI:

 • jedna umowa i jeden limit  – wiele rozwiązań,
 • możliwość wyboru dowolnego produktu oferowanego w ramach limitu w zależności od  potrzeb (firma decyduje z których produktów chce skorzystać),
 • długi okres prolongowania – 10,5 roku,
 • automatyczne odnowienie – bez konieczności składania wniosku kredytowego i  podpisywania aneksu,
 • indywidualnie ustalane warunki kredytu,
 • finansowanie bieżących potrzeb firmy,
 • doskonałe narzędzie do zarządzania płynnością finansową firmy,
 • pewność i bezpieczeństwo w kontaktach handlowych.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

 • produkt dla przedsiębiorstw o rocznych obrotach od 4 do 25 mln zł,
 • limit na 18 m-cy z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne okresy 12 miesięczne,
 • możliwość automatycznego odnowienia na kolejne okresy 12 miesięczne,
 • dostępne formy finansowania w ramach limitu wierzytelności:
  • kredyt w rachunku bieżącym,
  • kredyt rewolwingowy,
  • gwarancje oraz akredytywy (w zależności od potrzeb firmy)
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01