Kredyt nieodnawialny z harmonogramem spłat

Dodatkowy kapitał na potrzeby bieżące, rozwój firmy oraz inwestycje

NAJWAŻNIEJSZe KORZYŚCI:

 • kontrola w zarzadzaniu finansami firmy, dzięki ustalonemu harmonogramowi spłat,
 • wygodne, dopasowane do specyfiki działalności firmy i celu kredytowania formy spłaty – raty miesięczne, kwartalne bądź spłata na koniec okresu kredytowania,
 • automatyczna spłata rat i odsetek z wskazanego rachunku bieżącego,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału,
 • indywidualnie ustalane warunki kredytu.

POTRZEBY KLIENTA:

 •   Finansowanie:
  • niespodziewanych wydatków firmowych,
  • potrzeb bieżących oraz związanych z rozwojem firmy,
  • nowych projektów i inwestycji,
 • obniżenie dotychczasowych rat dzięki konsolidacji kredytów firmowych

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

 • kredyt nieodnawialny o ustalonym harmonogramie spłat,
 • udzielany w PLN bądź innej walucie ustalanej indywidualnie,
 • maksymalna kwota kredytu i okres kredytowania ustalane indywidualnie w zależności od celu kredytowania oraz sytuacji finansowej Klienta.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01