Finansowanie projektów inwestycyjnych

Project finance polega na finansowaniu przedsięwzięcia ekonomicznego, na realizację którego bank jest skłonny udzielić kredytu.

Project Finance polega na finansowaniu przedsięwzięcia ekonomicznego, w którym udział własny inwestora jest relatywnie mały, zaś zabezpieczeniem kredytu jest majątek przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia inwestycyjne, które mogą być finansowane przez Project Finance:

 • projekty energetyczne,
 • projekty nieruchomości (biurowce, magazyny),
 • projekty deweloperskie (inwestycje mieszkaniowe),
 • projekty telekomunikacyjne,
 • projekty petrochemiczne,
 • projekty infrastrukturalne,
 • Inwestor może ubiegać się o finansowanie na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne w nowej spółce w początkowej fazie projektu bądź przy niepowodzeniu projektu,
 • w pewnych przypadkach bank skłonny jest do udzielenia finansowania na dany projekt w przeciwieństwie do finansowania firmy, gdzie ryzyko kredytowe przewyższa jej możliwości,
 • ryzyko związane z projektem może być podzielone między wiele instytucji finansujących,
 • mniejszy wkład własny sponsora niż wymagany przy standardowym finansowaniu inwestycji,
 • kompetentne doradztwo i pomoc opiekuna Klienta.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01