PREFINANSOWANIE TRANSAKCJI HANDLOWEJ

Finansowanie strukturyzowane Trade Finance pozwoli Ci zyskać linię kredytową z możliwością zastosowania innych instrumentów zabezpieczających, szytą na miarę samej transakcji (jednej lub cyklicznych). Dodatkowo, będziesz mógł przenieść ryzyko spłaty kredytu na bank odbiorcy na podstawie np. otrzymanego od nas zobowiązania płatniczego.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • finansowanie produkcji w ramach kontraktu eksportowego/krajowego
  • finansowanie zakupu towarów do dalszej odsprzedaży
  • finansowanie dodatkowych kosztów (np. transport, usługi) związanych z realizacją kontraktu/zamówienia.

Spłata Twojego kredytu będzie się dokonywała automatycznie z należności przekazywanych na rachunek banku z tytułu, np.: cesji z kontraktu lub z wszystkich wierzytelności od dłużnika, cesji z akredytywy eksportowej lub cesji praw z gwarancji bankowej.

 

POTRZEBY KLIENTA:

Chcesz wiedzieć więcej?

 

ZAMÓW KONTAKT

 

DODATKOWO ZYSKUJESZ:

R-Online Biznes to łatwy, bezpieczny i szybki sposób zarządzania rachunkami przez Internet. To również możliwość składania różnorodnych zleceń odnośnie produktów, z których korzystasz.
Za pośrednictwem R-online Biznes możesz:

  • złożyć polecenia wypłaty
  • przesłać do banku skany wymaganych dokumentów
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01