FINANSOWANIE EKSPORTU Z POLISĄ KUKE

Transakcja polega na finansowaniu przez bank wierzytelności, powstałych wskutek realizacji kontraktu eksportowego, z odroczonym terminem płatności. Spłata następuje po potwierdzeniu istnienia wierzytelności przez obie strony kontraktu - eksportera i importera.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

Transakcja polega na finansowaniu przez bank wierzytelności, powstałych  wskutek realizacji kontraktu eksportowego, z odroczonym terminem płatności. Spłata następuje po potwierdzeniu istnienia wierzytelności przez obie strony kontraktu - eksportera i importera.

  • finansowanie realizacji kontraktu eksportowego,
  • finansowanie odroczonej płatności należnej od importera,
  • zabezpieczenie przed ryzykiem handlowym/politycznym.

POTRZEBY KLIENTA:

Chcesz wiedzieć więcej?

ZAMÓW KONTAKT


DODATKOWO ZYSKUJESZ:

R-Online Biznes to łatwy, bezpieczny i szybki sposób zarządzania rachunkami przez Internet. To również możliwość składania różnorodnych zleceń odnośnie produktów, z których korzystasz.

Za pośrednictwem R-online Biznes możesz:

  • złożyć polecenia wypłaty
  • przesłać do banku skany wymaganych dokumentów
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01