GWARANCJE BANKOWE

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

Gwarancja bankowa jest nieodwołanym zobowiązaniem banku, zapewniającym spłatę Twoich zobowiązań finansowych. Określona kwota zostanie wypłacona beneficjentowi wskazanemu w gwarancji w chwili spełnienia określonych w dokumencie warunków. 

 • bez konieczności angażowania gotówki,
 • potwierdzenie wiarygodności firmy,
 • wystawienie gwarancji w ciągu 1 dnia roboczego.

Za pośrednictwem R-online Biznes możesz:

 • złożyć zlecenie wystawienia gwarancji,
 • pobrać wzór gwarancji, której potrzebujesz,
 • sprawdzić dostępny limit na gwarancje.

Jeśli jesteś:

 • eksporterem,
 • importerem,
 • zawierasz kontrakty,
 • jesteś najemcą,
 • chcesz wynegocjować korzystniejszą cenę,
 • chcesz podnieść swoją wiarygodność,
 • chcesz odzyskać wcześniej zablokowane pieniądze

ten produkt jest dla Ciebie.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ:

 

 

DLACZEGO E-GWARANCJE w RAIFFEISEN POLBANK


egwarancje

E-GWARANCJE

E-GWARANCJE

E-Gwarancja jest nowoczesną, elektroniczną formą gwarancji bankowej.

 • zlecenie wystawienia gwarancji on-line,
 • dostarczenie gwarancji do beneficjenta e-mailem w 2 godziny,
 • brak dokumentacji papierowej.
GWARANCJE HANDLOWE G-FORCE

GWARANCJE HANDLOWE G-FORCE

G-Force to nowy rodzaj gwarancji bankowych. Nie tylko zabezpiecza zapłatę faktury, ale również daje możliwość dostawcy uzyskania wcześniejszej zapłaty.

 • zabezpieczenie zapłaty za fakturę
 • finansowanie dostawców
 • potwierdzenie wiarygodności firmy

PREFINANSOWANIE TRANSAKCJI HANDLOWEJ

PREFINANSOWANIE TRANSAKCJI HANDLOWEJ

 • finansowanie produkcji (np. zakup surowców i materiałów) w ramach kontraktu
 • finansowanie zakupu towarów do dalszej odsprzedaży
 • finansowanie dodatkowych kosztów (np. transport, usługi) związanych z kontraktem/zamówieniem
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01