AKREDYTYWY

Gwarantują bezpieczne przeprowadzenie i rozliczenie transakcji w handlu międzynarodowym i krajowym

AKREDYTYWA EKSPORTOWA

Sprzedawaj towary na odległych rynkach korzystając z akredytyw eksportowych.
  • pewność zapłaty za eksportowany towar
  • zabezpieczenie przed ryzykiem handlowym ( odmowa przyjęcia towaru)
  • możliwość sfinansowania transakcji bez angażowania własnych środków ( akredytywa przenośna)
WIĘCEJ

AKREDYTYWA EKSPORTOWA

AKREDYTYWA EKSPORTOWA Z GWARANCJĄ KUKE

Sprzedawaj polskie produkty i zdobywaj nowe rynki korzystając z prostego finansowania w ramach akredytywy z gwarancją KUKE:
  • finansowanie do 100% wartości kontraktu bez składania dokumentów finansowych i badania zdolności kredytowej firmy
  • brak regresu do eksportera,
  • prosta i szybka procedura
WIĘCEJ

AKREDYTYWA EKSPORTOWA Z GWARANCJĄ KUKE

AKREDYTYWA IMPORTOWA

Kupuj towary w najdalszych zakątkach świata wykorzystując zalety jakie daje importerowi akredytywa:
  • finansowanie importera
  • uruchomienie płatności tylko po spełnieniu wszystkich warunków akredytywy
  • pewność otrzymania właściwego towaru
WIĘCEJ

AKREDYTYWA IMPORTOWA
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01