Zdrowie pod Ochroną

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne przygotowane dla Klientów Raiffeisen Polbank we współpracy z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. oraz Lux Med.

"Zdrowie pod Ochroną" to indywidualne ubezpieczenie zdrowotne dla Ciebie i Twoich bliskich. Ubezpieczenie przygotowane zostało specjalnie dla Klientów Raiffeisen Polbank
we współpracy z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. oraz Lux Med. Już teraz masz możliwość skorzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, dopasowanej do potrzeb Twoich oraz Twoich bliskich.

Korzyści

  • Szeroki zakres dostępnych usług medycznych;
  • Sprawna i wygodna realizacja wizyt u lekarzy specjalistów;
  • Dostęp do największej prywatnej sieci własnych placówek medycznych LUX MED. i współpracujących w całej Polsce;
  • Możliwość wyboru zakresu ochrony w ramach 3 dostępnych pakietów ubezpieczenia, zarówno dla Ciebie jak i Twoich bliskich;
  • Ogólnopolska infolinia, portal pacjenta, aplikacja mobilna na smartphone, całodobowa telefoniczna informacja medyczna;
  • Bardzo proste zasady przystąpienia do ubezpieczenia 


Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie "Zdrowie pod Ochroną" obejmuje następujący zakres ochrony ubezpieczeniowej:

  • Zdrowie Twoje i Twoich bliskich;
  • Zgon w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego


Warianty ubezpieczenia

  • Składka w poszczególnych wariantach ubezpieczenia: 
  Wysokość składki miesięcznej
  Pakiet Indywidualny Pakiet Rodzinny
Pakiet Srebrny   65 zł 150 zł
Pakiet Złoty 130 zł 300 zł
Pakiet Platynowy 170 zł 370 zł

Przed zawarciem Umowy do ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Kartą Produktu.

Zakres i warianty ochrony:

Zakres świadczeń w ramach poszczególnych wariantów ubezpieczeniowych Srebrny Złoty Platynowy
Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań x x x
24h Telefoniczna Informacja Medyczna x x x
Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED x x x
Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej x x x
Konsultacje lekarza dyżurnego x x x
Konsultacje specjalistyczne - dorośli x x x
Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne x x x
Badania diagnostyczne x x x
Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne x x x
Szczepienia przeciwko grypie sezonowej   x x
Rozszerzone konsultacje lekarza dyżurnego   x x
Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - dorośli   x x
Konsultacje specjalistyczne - dzieci x x x
Kompleksowe konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne   x x
Kompleksowe badania diagnostyczne   x x
Bezpłatne środki kontrastowe do: RTG, TK, NMR i urografii   x x
Prowadzenie ciąży   x x
Skórne testy alergiczne   x x
Przegląd stomatologiczny   x x
Konsultacje psychologa, seksuologa i psychiatry   x x
Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne   x x
Szczepienia dodatkowe   x x
Konsultacje profesorskie   x x
Wizyty domowe   x x
Stomatologia (rabat 50%)     x
Rehabilitacja narządu ruchu     x
Indywidualny opiekun VIP     x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Przed zawarciem Umowy do ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Kartą Produktu. "

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)