Wymarzony Cel

Konto oszczędnościowe, które pozwala Ci na regularne odkładanie i pomnażanie środków na Twoje marzenia i potrzeby.

Konto dla każdego, kto chce oszczędzać nawet drobne sumy, ale regularnie.

Samodzielnie określasz wysokość i czas wpłat, co sprawia, że to idealne i proste narzędzie:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta 
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe na konto 
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu - 20 zł za każdy kolejny 
 • 0 zł za pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu - 20 zł za każdy kolejny 
 • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w kasie - 20 zł za każdą kolejną

 

OPROCENTOWANIE:

 • zmienia się tylko, jeśli zmienia się stopa referencyjna NBP
 • oprocentowaniem objęte jest całe saldo
 • dotyczy zarówno nowych jak i dotychczasowych klientów

Oprocentowanie Konta Wymarzony Cel to:

- środki od 0 zł do 100 000 zł - stopa referencyjna NBP x 0,35 = 0,525%

- środki od 100 000,01 zł - stopa referencyjna NBP x 0,15 = 0,225%

Podane oprocentowanie jest wyliczone według stopy referencyjnej NBP z 20.03.2017 r.

Aktualizacja oprocentowania następuje, gdy Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o zmianie stopy referencyjnej (w przypadku zarówno jej podwyższenia, jak i obniżenia). Oprocentowanie konta ulega zmianie od pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Rada Polityki Pieniężnej zmieniła wysokość stopy referencyjnej.

 
 

DODATKOWE OPROCENTOWANIE:


Dodatkowo co miesiąc przyznajemy oprocentowanie w wysokości 1% w skali roku. Wystarczy, że w poprzednim miesiącu kalendarzowym:

 • wpłacisz na Konto Wymarzony Cel co najmniej 1 zł 

 • nie wypłacisz z Konta Wymarzony Cel żadnych pieniędzy


Oprocentowanie bonusowe na koncie Wymarzony Cel obowiązuje do 30.06.2017 r.


ELASTYCZNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ:


Konto Wymarzony Cel możesz samodzielnie dopasować do swoich potrzeb. Aby łatwiej orientować się w swoich oszczędnościach, możesz samodzielnie określić:

 • liczbę kont - każdemu swojemu marzeniu możesz przypisać oddzielne konto dla każdego celu
 • nazwę konta - np. "wyjazd", "auto", "wakacje", żeby zawsze móc łatwo znaleźć każde z nich
 • kwotę - jaką chcesz zaoszczędzić na wymarzony cel, aby łatwo sprawdzić, ile już zaoszczędziłeś
 • datę - żeby wiedzieć, ile czasu Ci jeszcze zostało
 • sposób powiadamiania - aby Bank mógł Cię informować o postępach w oszczędzaniu, np. wysyłając SMS z informacją o przyznaniu bonusowego oprocentowania


Konto Wymarzony Cel może otworzyć każda osoba, która posiada Wymarzone Konto Osobiste oferowane przez Raiffeisen Polbank od 20.03.2017 r.

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat