Zarabiaj w wygodny sposób na Wymarzonym Koncie Lokacyjnym

  • oszczędzasz wedle uznania i tak długo jak chcesz
  • oprocentowanie oparte na zmiennej stopie referencyjnej NBP oraz stałym mnożniku
  • masz stały dostęp do swoich środków poprzez bankowości internetową i mobilną

Oprocentowanie na Wymarzonym Koncie Lokacyjnym :

  • 0,75 % dla kwot od 0 PLN - 3 000 PLN

  • 1,425 % dla kwot od 3 000,01 PLN - 10 000 PLN 

  • 1,80 % dla kwot od 10 000,01 PLN 

Stan na dzień 01.08.2016 r.

 

 

 

Środki własne są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie naliczane jest odrębnie dla sald zgromadzonych w danych przedziałach kwotowych, zgodnie z oprocentowaniem
danego przedziału kwotowego, a następnie sumowane. Wysokość oprocentowania ulega automatycznej zmianie w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, jeżeli wysokość stopy referencyjnej NBP w poprzednim miesiącu uległa zmianie. W takim przypadku nowa wysokość oprocentowania jest iloczynem wysokości stopy referencyjnej NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego oraz Liczby. 

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat