Lokata Kapitalna

To oferta dla Klientów, którzy poszukują dobrze oprocentowanej lokaty, chcą zdywersyfikować swój portfel inwestując część kapitału w fundusze inwestycyjne oraz cenią sobie łatwy dostęp do zainwestowanego kapitału.

Pewne i wygodne jutro może zależeć od inwestycji, które poczynisz dziś. Inwestuj w Kapitalny Pakiet!

Kapitalny Pakiet łączy w sobie zalety lokowania środków na wysokooprocentowanej lokacie oraz inwestowanie w wybrany Pakiet Modelowy oparty na Funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy. 

Korzyści:

  • dywersyfikacja oszczędności poprzez inwestycje na rynku kapitałowym
  • atrakcyjne oprocentowanie lokaty 6 i 12-miesięcznej (nawet 3,0% w skali roku)
  • profesjonalne zarządzanie środkami w ramach trzech Pakietów Modelowych
  • bezterminowy okres trwania części inwestycyjnej - możliwość złożenia dyspozycji umorzenia jednostek uczestnictwa w dowolnym momencie


Minimalna wartość Pakietu to 10.000 zł (5000 zł na część inwestycyjną i 5000 zł na część depozytową).


 

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.