Osobisty plan finansowy

Osobisty Plan Finansowy to rozwiązanie opracowane indywidualnie dla Państwa, w oparciu o Państwa cele, priorytety, możliwości i oczekiwania.

Co to jest planowanie finansowe?

W planowaniu finansowym w Raiffeisen Polbank Doradca Finansowy wspólnie z Państwem tworzy rozwiązania w oparciu o analizę potrzeb i celów. Doradca dokonuje zestawienia wszystkich danych uzyskanych od Państwa i na tej podstawie opracowuje odpowiednią strategię, uwzględniającą hierarchię potrzeb. Ostateczna decyzja na temat sposobu realizacji celów, tj. czy niezbędne do tego środki zostaną uzyskane w drodze kredytowania, czy też zaczerpnięte z oszczędności, należy oczywiście do Państwa.


Profil ryzyka

Kolejnym krokiem jest określenie profilu ryzyka inwestycyjnego oraz uwzględnienie wszystkich posiadanych już produktów i wskazanych obszarów które wymagają nowych rozwiązań.
Wykwalifikowani Doradcy Finansowi  Raiffeisen Polbank posiadają wiedzę o wszelkich produktach finansowych i ubezpieczeniowych, co jest warunkiem koniecznym, aby planowanie finansowe oddawało pełen obraz Państwa sytuacji.


Dobór odpowiednich instrumentów

Po alokacji aktywów wykonywane są kalkulacje mające na celu dobór odpowiednich instrumentów i produktów finansowych.
Wybierając sposób realizacji celów za pomocą produktu, pokazujemy rozwiązania na wykresach. W planowaniu finansowym  nie może także zabraknąć stworzonego dla Państwa rozwiązania zapewniającego niezależność i bezpieczeństwo finansowe po osiągnięciu wieku emerytalnego.
 

Właściwa strategia

Osobisty Plan Finansowy to nie tylko planowanie, ale również możliwość inwestowania swoich środków w oparciu o rekomendacje Zespołu Analiz Ekonomicznych Raiffeiesen Polbank.
Dokonując alokacji aktywów, Doradca Finansowy przygotowuje wraz z Państwem optymalne rozwiązanie  - w celach demonstracyjnych wykorzystuje przy tym modelowe portfele opracowane i rekomendowane przez ekspertów z Zespołu Analiz Ekonomicznych.
Decydując się na analizę obecnej strategii, otrzymują Państwo informację, jaki portfel jest obecnie zalecany przez nasz Zespół Analiz Ekonomicznych. Uwzględniając swoją skłonność do podjęcia ryzyka, a jednocześnie biorąc pod uwagę swoje preferencje, wspólnie z Doradcą mogą Państwo stworzyć własny portfel. Optymalizacja portfela pozwala na uzyskanie najlepszej z możliwych stopy zwrotu z inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanego poziomu ochrony kapitału.
Korzyści wynikające z zastosowania modelowego portfela, opierającego się na klasach aktywów, to dywersyfikacja środków i wybór odpowiedniego dla Państwa rozwiązania w ramach klasy posiadanych aktywów, a w przypadku zmian rynkowych  - również możliwość elastycznych zmian, o czym Państwo zawsze będą poinformowani.

Zamów

Zamów kontakt,
oddzwonimy