Transakcje wymiany
walut

Transakcje wymiany walut polegają na kupnie lub sprzedaży przez Klienta określonej kwoty waluty po ustalonym przez strony kursie z datą rozliczenia przypadającą najpóźniej dwa dni robocze po dniu zawarcia transakcji.

Główne zalety korzystania z transakcji walutowych:

  • atrakcyjne kursy wymiany walut,
  • możliwość zawierania transakcji poprzez Platformę R-Dealer lub kontakt telefoniczny z dealerem walutowym,
  • prosta i szybka procedura zawierania oraz rozliczania transakcji,
  • bieżąca informacja o sytuacji na rynkach finansowych,
  • dostęp do prognoz walutowych i makroekonomicznych,
  • elastyczność w doborze daty rozliczenia transakcji,
  • obsługa transakcji we wszystkich walutach wymienialnych.

Transakcje mogą być zawierane w celu realizacji płatności w obrocie dewizowym, w tym przy wykorzystaniu zagranicznego polecenia przelewu, składanego odrębnie przez Klienta.
 
Raiffeisen Polbank oferuje swoim Klientom dogodne sposoby zawierania transakcji wymiany walut poprzez:

  • Internetową Platformę Transakcyjną R-Dealer - nowoczesną i innowacyjną aplikację oferującą Klientom bezpośredni dostęp do rynku finansowego bez konieczności kontaktu z dealerem Banku,
  • telefoniczny kontakt z dealerem walutowym, który w sposób rzetelny i profesjonalny uzgodni z Klientem wszelkie szczegóły transakcji walutowej, przekazując jednocześnie bieżące informacje rynkowe, mające wpływ na poziom kursów walutowych.