Dom maklerski

Raiffeisen Brokers umożliwia swoim Klientom inwestowanie we wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in akcje, obligacje, ETFy,certyfikaty strukturyzowane, kontrakty trerminowe, opcje jak również w instrumenty notowane w alternatywnym systemie obrotu - na rynku New Connect.

Dom Maklerski oferuje:

 • bezpłatne prowadzenie rachunku;
 • bezpłatny dostęp do notowań on-line -  system NOL 3;
 • rozbudowaną ofertę analityczną : analiza techniczna i  fundamentalna wybranych spółek, strategie i portfele inwestycyjne oraz rekomendacje Raiffeisen Centrobank;
 • bezpłatny dostęp do depesz PAP;
 • wsparcie maklerów za pośrednictwem infolinii Domu Maklerskiego;
 • możliwość połączenia rachunku inwestycyjnego z Kontem Osobistym w Banku.

Wybrane prowizje i opłaty:

 • 0,38% (min 4 zł) od transakcji na akcjach,
 • 0,19%  daytrading na akcjach (prowizja pobierana od transakcji zamykającej),
 • 8 zł od transakcji na kontraktach na indeksy,
 • 6 zł daytrading na kontraktach na indeksy (prowizja pobierana od transakcji zamykającej),
 • 3 zł od transakcji na kontraktach na akcje,
 • 2 zł daytrading na kontraktach na akcje (prowizja pobierana od transakcji zamykającej),
 • 0,5 zł od transakcji na kontraktach na waluty,
 • 0,5 zł daytrading na kontraktach na waluty (prowizja pobierana od transakcji zamykającej).


Więcej informacji dostępnych na stronie Raiffeisen Brokers: www.r-brokers.pl

 

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.