Limit zadłużenia
w koncie premium

Bezpieczeństwo finansowe dla posiadaczy konta premium

Dostęp do środków na bardzo atrakcyjnych warunkach!

  • do 100 000 zł bez zabezpieczeń .
  • udzielany na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres,  
  • 0% prowizji za uruchomienie limitu zadłużenia,
  • 0% prowizji za podwyższenie limitu zadłużenia,
  • brak ograniczeń co do celu przeznaczenia limitu zadłużenia,
  • odsetki od limitu zadłużenia płacone są jedynie od wykorzystanej kwoty limitu,
  • każdy wpływ na konto powoduje automatycznie powiększenie dostępnych środków o kwotę wpływu. 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania limitu zadłużenia w koncie Wymarzonym, przy założeniu, że całkowita kwota tj. 2 100 PLN została wypłacona w całości w dniu zawarcia umowy i zostanie spłacona jednorazowo w całości po upływie 12 miesięcznego okresu umowy oraz że limit oprocentowany jest według najwyższej stopy oprocentowania przewidzianej dla udzielonej kwoty tj. 10% wynosi 10,47 %. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 2 310,03 PLN. Informacje zostały podane na podstawie reprezentatywnego przykładu i wyliczone na dzień 19.05.2016 r.

 

Sprawdź jak łatwo go dostaniesz!

  • Uproszczone formalności dla osób wykonujących wolne zawody (min. lekarzy, radców prawnych, stomatologów)
  • Uproszczone formalności w przypadku przeniesienia limitu z innego banku