Kredyt mieszkaniowy

Szukasz mieszkania dla powiększonej rodziny? Chcesz kupić mieszkanie, ale nie masz sprecyzowanych planów? Mamy rozwiązanie idealne dla Ciebie!

Szczegóły produktu

 • 0% prowizji*
 • finansowanie do 80% wartości nieruchomości
 • marża od 2,15% do 2,80% w PLN

 

Brak opłat za:

 • przewalutowanie
 • gotowość do wypłaty środków

 

Waluta kredytu:
Kredyt udzielany jest w PLN

Okres kredytowania nawet do 30 lat

Kwota kredytu:
Minimalna wysokość kredytu wynosi 50.000 PLN, a maksymalna uzależniona jest od Twoich potrzeb, zdolności do spłaty zadłużenia i wartości nieruchomości, którą przekażesz na zabezpieczenie.

Dodatkowo:

 • akceptacja dochodów w analizie kredytowej do 4 wnioskodawców,
 • uproszczenia w analizie zdolności kredytowej dla grup profesjonalistów,
 • możliwość zabezpieczenia udzielonego finansowania na więcej niż jednej nieruchomości.


*Kredyt z 0% w przypadku wykupienia ubezpieczenia na życie. Szczegóły oferty dostępne są na w oddziałach banku. **Marża może być dodatkowo powiększona od 0,15% do 2,45% z tytułu podwyższonego ryzyka banku wynikającego np. z braku polisy na życie, zabezpieczenia na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, połączenia celu mieszkaniowego z konsolidacją innych zobowiązań.

Kredyt mieszkaniowy może być udzielony z przeznaczeniem na:

 • zakup mieszkania/domu/działki budowlanej na rynku wtórnym,
 • zakup mieszkania/domu na rynku pierwotnym,
 • budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego (w tym adaptacje nieruchomości niemieszkalnej na cele mieszkaniowe),
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku,
 • zakup nieruchomości od gminy, wojskowej agencji mieszkaniowej,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • adaptację strychu na cele mieszkalne,
 • remont mieszkania/domu,
 • wyposażenie mieszkania/domu w elementy trwałe z nim związane,
 • refinansowanie udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup, budowę/rozbudowę, remont nieruchomości lub jej wyposażenie w elementy trwale z nią związane,
 • refinansowanie poniesionych przez Wnioskodawcę zaliczek lub zadatków, wniesionych tytułem finansowania ceny nabycia prawa do nieruchomości, w sytuacji gdy pozostała część ceny jego nabycia przez wnioskodawcę stanowi główny cel udzielonego przez Bank kredytu,
 • kombinację celów określonych powyżej.

 

Konsolidacyjny kredyt mieszkaniowy 50/50 (warunkiem skorzystania z konsolidacyjnego kredytu mieszkaniowego jest przeznaczenie na cele mieszkaniowe co najmniej 50% wartości udzielonego przez Bank kredytu).

Zamów