Fundusz Raiffeisen
SFIO Parasolowy

Szukasz atrakcyjnego sposobu na pomnażanie swojego kapitału? Teraz dajemy Ci taką możliwość. Fundusz Raiffeisen zarządzany jest przez Ekspertów, którzy swoje decyzje inwestycyjne aktywnie dostosowują do sytuacji rynkowej i na bieżąco szukają najlepszych rozwiązań inwestycyjnych.

Zalety Raiffeisen SFIO Parasolowy:
 

Aktywne zarządzanie- Zarządzający podejmują  aktywne działania mające na celu maksymalizację zysków oraz zminimalizowanie ryzyka w ramach limitów inwestycyjnych. Zarządzający stosują strategie i techniki inwestycyjne mające na celu osiąganie stabilnych, dodatnich i powtarzalnych stóp zwrotu w każdej sytuacji rynkowej- brak korelacji wyników Subfunduszy z trendami na rynkach.
Aktywna alokacja- Zarządzający dynamicznie podejmują decyzje w jakie klasy aktywów inwestować w danym momencie tak aby maksymalnie wykorzystać zmiany koniunktury panujące w różnych segmentach rynku.
Brak benchmarków- Subfundusze stosują stawkę referencyjną, jako poziom referencyjny służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa
Restrykcyjna kontrola ryzyka- nadrzędnym celem Zarządzających jest unikanie strat.

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat