Wymiana Walut
na Platformie R-Dealer

Internetowa Platforma Transakcyjna R-Dealer to prosta w użytkowaniu aplikacja oferująca Klientom bezpośredni dostęp do kursów walutowych on-line.

Korzyści

Koncepcja platformy powstała na podstawie doświadczeń we współpracy z Klientami. R-Dealer jest więc intuicyjnym narzędziem umożliwiającym zawieranie transakcji wymiany walut,  przeglądanie informacji rynkowych oraz inwestowanie środków na lokacie terminowej.

R-Dealer został stworzony z myślą o Klientach zamierzających efektywnie zarządzać transakcjami walutowymi.  Internetowa Platforma Transakcyjna R-Dealer zapewnia:

 • łatwy dostęp do transakcyjnych kursów wymiany walut
 • możliwość zakładania lokat terminowych
 • możliwość zawarcia transakcji z dowolnego komputera na świecie podłączonego do Internetu
 • aktualne raporty i analizy sytuacji rynkowej
 • dostęp do najświeższych informacji finansowych z kraju i ze świata
 • wygodę i oszczędność czasu.R-Dealer jest dostępny pod tym adresem.

Szczegóły

 • R-Dealer został stworzony z myślą o Klientach zamierzających efektywnie zarządzać transakcjami walutowymi
 • Transakcje zawierane za pośrednictwem platformy R-Dealer rozliczają się automatycznie na z góry zdefiniowanych rachunkach.
 • Wygoda posługiwania się platformą polega na umożliwieniu zawierania transakcji z dowolnego komputera na świecie podłączonego do Internetu.
 • Kwotowanie kursów walut w godzinach pracy Banku pozwala na podjęcie decyzji o zawarciu transakcji w najdogodniejszym dla Klienta momencie.
 • Dodatkową zaletą platformy R-Dealer są najświeższe dane finansowe publikowane przez zewnętrzne agencje informacyjne oraz analizy i komentarze rynkowe publikowane przez Raiffeisen Bank Polska S.A.


Aktywacja

Aby uzyskać szczegóły dotyczące aktywacji plaformy R-Dealer należy:

 • skontaktować się z Centrum Telefonicznym pod numerem 801 180 801* lub 22 549 99 99,
 • lub odwiedzić jeden z oddziałów Banku.

Po podpisaniu dokumentów i uzyskaniu identyfikatora oraz hasła będą mogli Państwo korzystać z platformy R-Dealer.
 
 *koszt połączenia według taryfy operatora