eR-Faktura

Usługa nie jest dostępna w nowym serwisie bankowości internetowej R-Online. Korzystanie z usługi eR-Faktura jest możliwe do momentu korzystania ze starego systemu R-Online.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • wgląd w rachunek i/lub fakturę w systemie bankowości internetowej R-Online,
  • możliwość archiwizacji dokumentów na komputerze z zachowaniem dostępu do nich w każdej chwili,
  • rachunek, kwota oraz inne szczegóły są uzupełniane automatycznie,
  • kontrola nad realizacją opłat - każda płatność zostanie zrealizowana tylko po finalnej akceptacji Klienta,
  • możliwość odrzucenia płatności z krótkim opisem powodu,
  • możliwość otrzymywania dodatkowych materiałów informacyjnych, prezentowanych przez dostawcę np. bilingów, taryf/tabel opłat czy też promocji lub ofert,
  • ograniczenie korespondencji papierowej.

 

Jak uruchomić usługę?

Aby uruchomić usługę należy w systemie bankowości internetowej R-Online przejść na zakładkę eR-faktura i złożyć wniosek o wybrane porozumienie. Akceptacja po stronie dostawcy rachunku/faktury powoduje pełną aktywację usługi.

Uwaga! Nie można mieć równocześnie aktywnych usług w kilku bankach. Żeby aktywować usługę w Raiffeisen Bank Polska S.A. należy wcześniej zrezygnować z usługi w innym banku. Zajmie to chwilę.

Zobacz, jak w prosty sposób możesz aktywować
er-Fakturę oraz opłacać rachunki w systemie bankowości internetowej R-online: