Wygodna Ochrona

Ubezpieczenie przygotowane we współpracy z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. dla wszystkich Klientów Raiffeisen Polbank, którzy nie ukończyli 70 roku życia.

Wygodna Ochrona jest ubezpieczeniem z szerokim zakresem ochrony, dzięki któremu możesz ze spokojem myśleć o codzienności. Ubezpieczenie powstało we współpracy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z myślą o wszystkich klientach Raiffeisen Polbank, którzy nie ukończyli 70 roku życia.

Korzyści:

 • szeroki zakres ubezpieczenia:
  • o ruchomości oraz elementy stałe w budynku / lokalu mieszkalnym - ochrona dotyczy zdarzeń powstałych wskutek:
   • rażącego zaniedbania;
   • kradzieży z włamaniem (nie dotyczy garażu);
   • powodzi;
   • pękania mrozowego wewnętrznych instalacji budynku/ lokalu mieszkalnego;
   • zalania przez inny lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym;
   • uderzenia pojazdu mechanicznego;
   • upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie;
   • stłuczenia szklanych elementów stałych, również w związku z rozbiciem lub uszkodzeniem akwarium;
   • pęknięcia wężyka doprowadzającego wodę;
   • awarii instalacji wodnej lub grzewczej lub pozostawienia otwartych zaworów jak również awarii systemu gaśniczego;
   • kradzieży zwykłej (dot. zewnętrznych elementów budynku/lokalu mieszkalnego);
   • kosztów dodatkowych;
  • ogród i posesja dotyczy zdarzeń powstałych wskutek:
   • pożaru; uderzenia pioruna; wybuchu; powodzi
   • uderzenia pojazdu mechanicznego;
   • upadku statku powietrznego;
   • huraganu; gradu; lawiny;
   • zapadania się ziemi; osuwanie się ziemi;
   • huku ponaddźwiękowego;
   • upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie;
   • graffiti;
   • kradzieży zwykłej (dot. zewnętrznych elementów ogrodzenia);
   • kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
  • assistance domowy,
  • o odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
  • o nagrobek cmentarny - ochrona dotyczy zdarzeń powstałych na skutek:
   • pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, powodzi
   • upadku statku powietrznego,
   • huraganu,gradu, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, lawiny, śniegu,
   • huku ponaddźwiękowego,
   • uderzenia pojazdu mechanicznego,
   • osuwania się ziemi,
   • upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie oraz
   • wandalizmu,
  • o ochrona prawna - pokrycie kosztów ochrony prawnej, poniesionych w celu obrony lub w związku z dochodzeniem swoich praw,
  • o koszty leczenia i assistance w podróży zagranicznej,
  • o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w placówkach oświatowych
 • w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance w podróży zagranicznej ochroną objęty jest również współmałżonek / partner / partnerka oraz dziecko ubezpieczonego, a w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci z placówkach oświatowych - dzieci ubezpieczonego,
 • dwa pakiety do wyboru: podstawowy i rozszerzony,
 • bardzo łatwy i szybki proces zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • możliwość ustanowienia zlecenia stałego, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o opłacaniu składki co miesiąc,
 • możliwość zmiany pakietu w trakcie okresu ubezpieczenia

Zakres i warianty ochrony:

Przedmiot ubezpieczenia Pakiet podstawowy Pakiet rozszerzony
  Budynek mieszkalny Lokal mieszkalny Budynek mieszkalny Lokal mieszkalny
Stałe elementy x x x x
Ruchomości domowe x x x x
Ruchomości domowe podczas przeprowadzki x x x x
Zewnetrzne elementy x ( w tym ogrodzenia x x (w tym ogrodzenia) x
Ogród i posesja x - x -
Assistance domowy x x x x
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym x x x x
Nagrobek cmentarny x x x x
Ochrona prawna x x x x
Koszty leczenia oraz uslugi Assistance w podróży zagranicznej x x x x
NNW dzieci w placówkach oświatowych     x x


 

Wysokość składki miesięcznej:

 • pakiet podstawowy: 75 zł,
 • pakiet rozszerzony: 95 zł

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)