Indywidualne
Ubezpieczenie
Twój Kredyt Standard

Dobrowolne ubezpieczenie oferowane do Kredytu na Miarę

Korzyści wynikające z przystąpienia do ubezpieczenia:

 • Zabezpieczenie spłaty Kredytu na Miarę na wypadek zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.
 • Spokój i bezpieczeństwo finansowe kredytobiorcy i najbliższych
 • Objęcie ochroną ubezpieczeniową bez zbędnych formalności.

 


Zakres ubezpieczenia:

 • zgon Ubezpieczonego
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego albo trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku z zastrzeżeniem, że ochroną ubezpieczeniową z tytułu:
  • Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy obejmowany jest Ubezpieczony, który nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego 
  • Trwałego inwalidztwa obejmowany jest Ubezpieczony, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego
 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu:

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Indywidualnego Ubezpieczenia oraz Kartą Produktu, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.


Składka ubezpieczeniowa:

 • Składka za ubezpieczenie płatna jest jednorazowo z góry w dniu uruchomienia kredytu za cały okres ochrony ubezpieczeniowej;
 • Sposób naliczenia składki: 0,25% x długość trwania umowy kredytowej w miesiącach x wysokość udzielonego kredytu przypadającego na danego Ubezpieczającego z uwzględnieniem udziału w sumie ubezpieczenia pomiędzy liczbą kredytobiorców, którzy zawarli umowy ubezpieczenia w ramach jednej umowy kredytu.)


 

 

OWU   

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)