Indywidualne
ubezpieczenie na życie

Indywidualne ubezpieczenie do kart kredytowych dla Klientów Raiffeisen Polbank.

Korzyści wynikające z przystąpienia do ubezpieczenia:

  • Zabezpieczenie spłaty karty kredytowej na wypadek zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Spokój i bezpieczeństwo finansowe kredytobiorcy i najbliższych. Objęcie ochroną ubezpieczeniową bez zbędnych formalności. 

 

Zakres ubezpieczenia:
 

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

  • Zgon ubezpieczonego
  • Niezdolność do pracy ubezpieczonego albo trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem, że ochroną ubezpieczeniową z tytułu:
    • Niezdolności do pracy obejmowany jest posiadacz karty kredytowej, który nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego
    • Trwałego inwalidztwa obejmowany jest posiadacz karty kredytowej, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

Wysokość składki: 0,18% salda zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego


 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu:

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Indywidualnego Ubezpieczenia oraz Kartą Produktu, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

 

Kto może być ubezpieczony?
 

Ubezpieczony to osoba fizyczna, która jest posiadaczem karty kredytowej, ukończyła 18 lat oraz nie ukończyła 70. roku życia. Posiadacz karty może zawrzeć tylko jedną umowę ubezpieczenia.

 

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)