OPROCENTOWANIE LOKATY:

na 3 miesiące:

  • 2,10% w skali roku 


KWOTA LOKATY:

  • od 3 000 do 500 000 PLN


WALUTA:

  • PLN 

Umowę "Lokaty Powitalnej" może zawrzeć Klient, który: 

  • do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy Lokaty Powitalnej nie był stroną jakiejkolwiek umowy o czynności bankowe zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. lub
  • w okresie od 1.01.2017 r. do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy Lokaty Powitalnej nie był stroną umowy jakiejkolwiek lokaty terminowej zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A.
 

  

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat