OPROCENTOWANIE LOKATY:

na 3 miesiące:

  • 1,70% w skali roku 


na 6 miesięcy:

  • 1,60%  w skali roku 

 

KWOTA LOKATY:

  • od 3 000 do 100 000 PLN

 

WALUTA:

  • PLN 

Umowę "Lokaty Lojalny Bank" może zawrzeć Klient, który/ ego:

  • Konto Osobiste zostało uznane w poprzednim miesiącu kalendarzowym wpływem z tytułu wynagrodzenia za pracę lub emerytury lub renty, w kwocie min. 1 200,00 zł; lub
  • złoży w Banku Dyspozycję powiadomienia o numerze rachunku bankowego; lub
  • jest posiadaczem Konta Osobistego w Banku oraz posiada rachunek bieżący z oferty dla Klientów segmentu Małych Przedsiębiorstw.

  

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat