Wsparcie dla kredytobiorców

Restrukturyzacja zadłużenia

W przypadku znalezienia się sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązań, masz możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Przesłanki ubiegania  się o restrukturyzację to m.in.:

 • utrata zatrudnienia
 • obniżenie miesięcznych dochodów
 • wystąpienie nagłych zdarzeń losowych mogących mieć wpływ na terminową obsługę zobowiązań


Możesz zawnioskować m.in. o

 • obniżenie miesięcznej raty kredytu
 • kapitalizację zaległości
 • zawarcie umowy w celu konsolidacji posiadanych produktów kredytowych
 • zamianę produktu odnawialnego na kredyt ratalny spłacany w indywidualnie ustalonych miesięcznych ratach
 • wydłużenie okresu kredytowania

Jak złożyć wniosek o restrukturyzację?

 • wypełnij wszystkie pola wniosku i podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku
 • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami dochodowymi złóż w Oddziale Banku
 • oczekuj na kontakt ze strony Banku z propozycją rozwiązań restrukturyzacyjnych
 • jednocześnie zastrzegamy, iż restrukturyzacja zadłużenia uzależniona jest od pozytywnej decyzji Banku, która podejmowana jest po dokonaniu analizy złożonego wniosku i przeprowadzeniu analizy finansowej


Uwaga: Bank nie pobiera opłat za złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia, jego rozpatrzenie oraz sporządzenie umowy.

 

O szczegóły możesz zapytać w Oddziale Banku.

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat