Dodatkowe wsparcie dla osób posiadających kredyty walutowe we franku szwajcarskim

Przedstawiamy rozwiązania wdrożone przez Bank w celu ochrony Klientów przed negatywnymi skutkami wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Główne działania Banku polegają na :

  • stosowaniu ujemnej stawki LIBOR,
  • obniżeniu spreadu walutowego dla klientów spłacających swoje raty kredytowe w złotych polskich,
  • możliwości przewalutowania swojego kredytu na PLN po średnim kursie NBP,
  • niewymaganiu dodatkowych zabezpieczeń kredytu hipotecznego w przypadku terminowej spłaty,
  • możliwości skorzystania z wakacji kredytowych lub wydłużenia okresu kredytowania,
  • restrukturyzacji zadłużenia i dostosowaniu miesięcznych rat do możliwości finansowych kredytobiorców (szczegóły)

Dodatkowo Klienci Banku mogą:

  • skorzystać ze wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (szczegóły),
  • uzyskać pomoc w sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia udzielonego kredytu (szczegóły)
 

W przypadku problemów z terminową spłatą rat zapraszamy do oddziałów Banku w celu indywidualnego rozpatrzenia Państwa sytuacji. 

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat