Wymarzone Konto Osobiste

Dla obecnych i nowych Klientów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie środki są oprocentowane

Wszystkie środki zgromadzone na koncie są oprocentowane dzięki automatycznej funkcji oszczędzania. Oprocentowanie rośnie wraz ze wzrostem salda.

0,225% dla kwoty do 10 000 zł (aktualna stopa referencyjna NBP x 0,15)

0,525% dla kwot od 10 000,01 zł (aktualna stopa referencyjna x 0,35)

 

Oprocentowanie na Wymarzonym Koncie Osobistym obowiązuje do 31.12.2017 r. Od 1.01.2018 r. środki zgromadzone na Wymarzonym Koncie Osobistym będą podlegały oprocentowaniu wg wzoru: stopa referencyjna NBP x 0,00 (mnożnik), przy czym Bank może podwyższyć mnożnik na korzyść Klienta.

W każdej chwili szybko sprawdzisz, ile wynosi oprocentowanie Twoich środków na koncie, ponieważ oparte jest na zmiennej stopie referencyjnej NBP i stałym mnożniku. Informację o aktualnej stopie referencyjnej znajdziesz na stronie nbp.pl

Wysokość oprocentowania ulega automatycznej zmianie w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, jeżeli wysokość stopy referencyjnej NBP w poprzednim miesiącu uległa zmianie. W takim przypadku nowa wysokość oprocentowania jest iloczynem wysokości stopy referencyjnej NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego oraz Liczby.  

Gwarantowane na zawsze:

  •  0 zł za prowadzenie konta
  •  0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty
  •  0 zł za wypłaty z bankomatów sieci Euronet z kartą Wymarzona Visa, z wyłączeniem wypłat z bankomatów tej sieci zlokalizowanych w placówkach innych banków,
  •  0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju z kartą Mastercard Debit
  •  0 zł za wpłaty gotówki w kasie w oddziale i we wpłatomatach zlokalizowanych w oddziałach banku
Zamów