Wymarzone Konto Osobiste

oferowane do dnia 19 marca 2017 roku.

 

 

 

Wszystkie środki są oprocentowane

Wszystkie środki zgromadzone na koncie są oprocentowane dzięki automatycznej funkcji oszczędzania. Oprocentowanie rośnie wraz ze wzrostem salda.

  • 0,375 % dla kwot 0 - 3 000 zł,
  • 1,125 % dla kwot 3 000,01 - 10 000 zł
  • 1,5 % dla kwot powyżej 10 000 zł.

Wysokość oprocentowania od dnia 01 sierpnia 2016 r.

W każdej chwili szybko sprawdzisz, ile wynosi oprocentowanie Twoich środków na koncie, ponieważ oparte jest na zmiennej stopie referencyjnej NBP i stałym mnożniku. Informację o aktualnej stopie referencyjnej znajdziesz na stronie nbp.pl

Wysokość oprocentowania ulega automatycznej zmianie w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, jeżeli wysokość stopy referencyjnej NBP w poprzednim miesiącu uległa zmianie. W takim przypadku nowa wysokość oprocentowania jest iloczynem wysokości stopy referencyjnej NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego oraz Liczby.  

Gwarantowane na zawsze:

  •  0 zł za prowadzenie konta
  •  0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
  •  0 zł za wpłaty gotówki w oddziale