Wsparcie dla kredytobiorców

Restrukturyzacja zadłużenia

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązań, masz możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Przesłanki ubiegania  się o restrukturyzację to m.in.:

  • utrata zatrudnienia
  • obniżenie miesięcznych dochodów
  • wystąpienie nagłych zdarzeń losowych mogących mieć wpływ na terminową obsługę zobowiązań


Możesz zawnioskować o:

  • zamianę produktu odnawialnego na kredyt ratalny spłacany w indywidualnie ustalonych miesięcznych ratach
  • zawarcie umowy w celu konsolidacji posiadanych produktów kredytowych 

Jak złożyć wniosek o restrukturyzację?

  • wypełnij wszystkie pola wniosku i podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku
  • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami dochodowymi złóż w Oddziale Banku
  • oczekuj na kontakt ze strony Banku z propozycją rozwiązań restrukturyzacyjnych
  • jednocześnie zastrzegamy, iż restrukturyzacja zadłużenia uzależniona jest od pozytywnej decyzji Banku, która podejmowana jest po dokonaniu analizy  złożonego wniosku i przeprowadzeniu analizy finansowej


Uwaga: Bank nie pobiera opłat za złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia, jego rozpatrzenie oraz sporządzenie umowy.

O szczegóły możesz zapytać w Oddziale Banku.

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat