Najsprytniejsi
latają taniej!

Twoją pasją są podróże? Karta kredytowa Wizz Air MasterCard umożliwia Ci sprytne podróżowanie - dzięki codziennym zakupom i bezpłatnemu członkostwu w WIZZ Discount Club możesz kupować bilety lotnicze w niższej cenie i realizować swoje hobby jeszcze taniej.

Płać za codzienne zakupy kartą kredytową
Wizz Air MasterCard, zbieraj punkty i wykorzystuj je podczas kupowania tańszych biletów i innych usług na www.wizzair.com. Ciesz się tańszymi podróżami!

Otrzymujesz:

 • 2 punkty za każde  5 PLN wydane kartą kredytową Wizz Air MasterCard na stronie wizzair.com
   
 • 1 punkt za każde 5 PLN wydane kartą kredytową Wizz Air MasterCard w innych miejscach


To jeszcze nie wszystko! Na start dodatkowo zyskujesz:

 • bezpłatne członkostwo typu Grupa w WIZZ Discount Club (dla karty kredytowej co roku)
   
 • 500 punktów za pierwsze zakupy dokonane kartą kredytową Wizz Air MasterCard w ciągu 6 miesięcy od momentu wydania karty
   

  

Dla karty kredytowej Wizz Air MasterCard z Limitem kredytowym w wysokości (całkowita kwota kredytu) 4 600 PLN, stopie oprocentowania w wysokości 10%, opłacie miesięcznej za prowadzenie Konta karty w wysokości 6 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 5 802,30 PLN, RRSO wynosi 12,61%. Wyliczenia dokonano na dzień 1 listopada 2015 r.

Realizując obowiązek wynikający z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572) informujemy, że opłata interchange dla kart kredytowych wynosi 0,3% wartości transakcji, z zastrzeżeniem że dla wybranych rodzajów transakcji opłata interchange może być niższa. Szczegółowe informacje o niższych stawkach opłaty interchange znajdują się tutaj:

Informacja o stawkach opłat interchange dla kart w systemie Mastercard

Informacja o stawkach opłat interchange dla kart w systemie Visa

Zbieranie punktów na podróż jest łatwe. Sprawdź przykłady:

 Dzięki punktom zebranym na karcie kredytowej Wizz Air MasterCard i przeniesionym na Twoje Konto WIZZ na stronie www.wizzair.com możesz m. in.:

 • kupić tańsze bilety
 • zapłacić za bagaż
 • wykupić dodatkowe usługi oferowane przez Wizz Air (poza wypożyczeniem samochodu)
   

Szczegóły oferty znajdziesz w Regulaminie Programu Lojalnościowego Wizz Air.
Szczegóły dotyczące Konta WIZZ oraz WIZZ Discount Club dostępne są na www.wizzair.com.


Punkty są przyznawane za każdą Transakcję Punktowaną obciążającą Rachunek Karty, o której Bank poinformował Wizz Air, zgodnie z następującymi zasadami: a) 1 Punkt za każde 5 zł, które obciążyły Rachunek Karty po jednej Transakcji Punktowej; b) 2 Punkt za każde 5 zł, które obciążyły Rachunek Karty po jednej Transakcji Punktowej dokonanej na wizzair.com; c) 500 Punktów za dokonanie pierwszej Transakcji Punktowanej za pomocą karty Wizz Air Master Card. Dokonanie pierwszej Transakcji Punktowanej musi zostać zakończone w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania karty Wizz Air MasterCard. Punkty, o których mowa lit. c) nie zostaną przyznane żadnemu Uczestnikowi, który wymienił inną kartę kredytową wydaną przez Bank na kartę Wizz Air MasterCard.
Transakcjami Punktowanymi są bezgotówkowe płatności wykonane przez Uczestnika za pomocą Wizz Air MasterCard i rozliczane w Rachunku Karty poprzez rzeczywiste obciążenie Rachunku Karty - z wyłączeniem: 
a) przelewów z rachunku karty, w tym spłaty jakiejkolwiek karty kredytowej wydanej przez podmiot inny niż Bank, b) transakcji poprawionych lub zwróconych na Rachunek Karty poprzez punkt sprzedaży, c) transakcji dokonanych z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień umowy, d) transakcji dokonanych przez osobę nieuprawnioną do korzystania z Wizz Air Mastercard (pod warunkiem, ze Bank zostanie powiadomiony o tym w dniu lub przed dniem, w którym Fundusze na Rachunku Wizz Air zostały udostępnione), e) transakcji quasi-gotówkowych, tj. transakcji sprzedaży towarów lub usług, które mogą być bezpośrednio zamienione na gotówkę (np. zakup czeków podróżnych lub waluty, transakcji z brokerami ubezpieczeniowymi, w tym transakcje internetowe tego typu), przelewy ( w tym przelewy on-line), zakłady sportowe lub transakcje w kasynie (włączają w to te, wykonane w kasynach on-line), f) transakcje w urzędach pocztowych, g) opłacania rachunków za pomocą aplikacji internetowych i mobilnych, h) transakcji gotówkowych, i) transakcji oszukańczych przeprowadzonych w celu uzyskania Punktów,
Uczestnik może zamienić swoje Punkty na kwotowe odzwierciedlenie wartości dostępnych upustów za Usługi Wizz Air ewidencjonowanych na Koncie Wizz po wykupie Punktów ("Fundusze") poprzez złożenie Zlecenia. Zlecenie takie należy złożyć najwcześniej 30 dni po dniu, w którym karta Wizz Air MasterCard została aktywowana, ale nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania Punktów. Minimalna liczba Punktów w jednym Zleceniu wynosi 100, a ich równowartość w Funduszach wynosi 10 zł. Wartość Punktów w Zleceniu musi być wielokrotnością 10. Uczestnik może skorzystać z Funduszy nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym zostały zapisane na Koncie Wizz. W przypadku niewykorzystania Funduszy w wyżej wymienionym terminie Stan Konta Wizz pomniejsza się o Fundusze, w stosunku do których upłynął termin 12 miesięcy od dnia zasilenia nimi Konta Wizz.
Koszt uczestnictwa w programie lojalnościowym dla Posiadaczy Wizz Air MasterCard i/lub MasterCard Debit Wizz Air (z Kontem) wynosi 0 zł: a) w przypadku uczestników posiadających kartę Wizz Air MasterCard w czasie trwania całej Umowy lub Programu (począwszy od dnia, w którym karta Wizz Air MasterCard została aktywowana); lub b) w przypadku uczestników posiadających kartę MasterCard Debit Wizz Air (z Kontem) przez 12 miesięcy począwszy od dnia, w którym karta MasterCard Debit Wizz Air (z Kontem) została aktywowana.
Szczegóły oferty oraz definicje powyższych terminów sprawdź w
Regulaminie Programu Lojalnościowego WIZZ AIR oraz Regulaminie kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnych na www.raiffeisenpolbank.com.

Zamów

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat