lokata inwestycyjna

Lokata Inwestycyjna jest nowoczesnym produktem strukturyzowanym, dającym możliwość uzyskania znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie terminowym.

Korzyści:

  • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków,
  • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek,
  • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej, niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego,
  • bezpieczeństwo - 100% gwarancji wpłaconego kapitału w dacie zakończenia lokaty,
  • możliwość inwestowania na krótki okres,
  • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków.


Lokata Inwestycyjna jest nowoczesnym produktem strukturyzowanym, którego główną zaletą jest możliwość uzyskania oprocentowania znacznie wyższego niż na standardowym depozycie terminowym.
 
Przewidywana kwota odsetek od zdeponowanych środków inwestowana jest w zakup instrumentu finansowego (na wybranym rynku finansowym, w zależności od specyfiki danej emisji). Reszta środków pozostaje na lokacie terminowej. Gwarantuje to zwrot całości zainwestowanego kapitału w dniu rozliczenia i pozwala na uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania (o ile spełnione zostaną warunki określone w chwili zakładania lokaty).
 
W przypadku subskrypcji warunki te określane są w "Propozycji zawarcia Lokaty Inwestycyjnej". Inwestorzy Indywidualni zawierają lokaty inwestycyjne na warunkach dostosowanych do swoich oczekiwań i potrzeb - określają okres trwania lokaty oraz scenariusz zachowania się instrumentu finansowego, warunkujący wypłatę odsetek.

Lokata Inwestycyjna jest przeznaczona dla:

  • Klientów ceniących bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału,
  • Klientów oczekujących znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie,
  • Klientów poszukujących atrakcyjnej formuły produktu oraz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat