WZROST KURSU
USDPLN 4M II

Lokata inwestycyjna WZROST KURSU USDPLN 4M II to czteromiesięczna lokata inwestycyjna dająca możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 5% w skali roku.

Lokata WZROST KURSU USDPLN 4M II trwa cztery miesiące, a w przypadku spełnienia założeń inwestycyjnych daje możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 5% w skali roku. 

Lokata inwestycyjna WZROST KURSU USDPLN 4M II to lokata składająca się z dwóch części: 

 • bezpiecznej (będącej odpowiednikiem lokaty bankowej) pozwalającej na zapewnienie 100%  gwarancji ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu trwania lokaty,
 • inwestycyjnej, która daje możliwość osiągnięcia oprocentowania w wysokości maksymalnie 5 %  w skali roku uzależnionego od zachowania kursu USD/PLN ogłaszanego przez serwis Reuters oraz realizacji określonej strategii inwestycyjnej. 

W Dniu Zakończenia Lokaty następuje wypłata:

 • 100% Kwoty Lokaty,

oraz w przypadku spełnienia niżej określonych warunków, wypłata Kuponu w wysokości: 

 • maksymalnie 5% w skali roku,

lub:

 • 2% w skali roku w przypadku gdy w jakimkolwiek momencie trwania lokaty kurs USD/PLN przebije barierę.

Lokata oferowana jest w okresie subskrypcji w terminie od 94.05.2015 r. do 15.05.2015 r.


Okres umowny Lokaty wynosi 4 miesiące, a jego koniec przypada na dzień 15.09.2015 r.
 

Minimalna kwota lokaty to 5 000 zł.
 


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami produktu zawartymi w         Propozycji zawarcia Lokaty Inwestycyjnej

Dlaczego warto skorzystać z lokaty inwestycyjnej:

 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków,
 • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek,
 • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej, niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego,
 • bezpieczeństwo - 100% gwarancji wpłaconego kapitału w dacie zakończenia lokaty,
 • możliwość inwestowania na krótki okres,
 • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków.

Z Lokatą Inwestycyjną związane są następujące rodzaje ryzyka:

 • ryzyko rynkowe (profil ryzyka uzależniony od warunków konkretnej lokaty oraz przyjętego scenariusza dla instrumentu bazowego na okres trwania lokaty),
 • ryzyko kursu walutowego,
 • ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku zerwania lokaty (wynikające z konieczności poniesienia opłaty za zerwanie, której maksymalna stawka określana jest na początku inwestycji, natomiast w trakcie trwania Lokaty opłata liniowo maleje do 0%).

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.