W ramach tej usługi oferujemy:

  • bezpłatne otrzymywanie wyciągów w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail,
  • możliwość archiwizacji wyciągów w komputerze z zachowaniem dostępu do dokumentów w każdej chwili,
  • możliwość zbiorczego otrzymania wyciągów do posiadanych kont i kart kredytowych,
  • możliwość otrzymywania materiałów informacyjnych dotyczących promocji oraz ofert bankowych,
  • ograniczenie korespondencji papierowej.


Aby uaktywnić usługę e-wyciągi konieczne jest podanie adresu e-mail, na który Bank będzie przekazywał korespondencję w formie elektronicznej.
Usługa e-wyciąg nie zastępuje udostępniania wyciągów do kont i kart kredytowych poprzez system bankowości internetowej R-Online, lecz jest uzupełnieniem elektronicznej oferty Banku, tzn. Klienci otrzymujący wyciągi przez R-Online mogą dodatkowo otrzymywać wyciąg na wskazany adres poczty elektronicznej.

W ramach usługi Klienci mogą wybrać jedno z 2 rozwiązań:

  • wysyłkę wyciągu elektronicznego w formie pliku PDF, jako załącznik w mailu lub  
  • wysyłkę maila z powiadomieniem o dostępności wyciągu w R-Online.


Serwis e-Wyciągi - przypomnienie/zmiana hasła do odczytania plików PDF przesyłanych na adres e-mail

Przewodnik Użytkownika - Wyciągi Elektroniczne

Uruchomienie usługi e-wyciąg jest równoznaczne z rezygnacją ze wszystkich otrzymywanych obecnie wyciągów papierowych.

Usługę można uruchomić w każdym Oddziale Banku lub w Centrum Telefonicznym, dzwoniąc pod nr 801 180 801*, 22 549 99 99 lub 801 222 582.

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat