Uwaga na szkodliwe oprogramowanie wykradające loginy i hasła!!!

Nasiliły się w ostatnim czasie przypadki infekowania komputerów użytkowników szkodliwym oprogramowaniem, które specjalizuje się w wykradaniu loginów i haseł do systemów, w tym głównie do systemów bankowości internetowej, choć przestępcy nie gardzą również kontami sklepów internetowych, portali aukcyjnych, kontami poczty elektronicznej i portali społecznościowych. 

 

Prosimy o dochowanie szczególnej ostrożności w korzystaniu z Internetu, a przede wszystkim z bankowości internetowej. Zasady ochrony opisane są w naszych poradnikach bezpieczeństwa, do zapoznania z którymi i stosowania opisanych tam zasad serdecznie Państwa zachęcamy. 

 

Dodatkowo rekomendujemy Państwu włączenie, poza hasłem dostępowym, drugiego składnika uwierzytelnienia w postaci kodu SMS lub tokena. Rekomendujemy także korzystanie z opcji powiadomień poprzez wiadomości SMS o operacjach dokonywanych na koncie. Tym sposobem będą Państwo w stanie natychmiastowo reagować na wszelkie próby nieuprawnionego dostępu do Państwa konta w przypadku, kiedy Państwa komputer zostanie zainfekowany przez wirusa. 

 

W razie jakichkolwiek nieprawidłowości czy podejrzeń o oszukańcze dostępy do Państwa rachunków, prosimy o niezwłoczny kontakt z bankiem.

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

Kontakt mailowy

 Wyślij wiadomość