Rekrutacja

Raiffeisen Polbank stawia na ludzi przedsiębiorczych - aktywnych, z inicjatywą, zaangażowanych w zdobywanie wiedzy i stale podnoszących swoje kwalifikacje, stwarzając im jednocześnie możliwości rozwoju poprzez udział w ciekawych wyzwaniach.