FATCA - informacje

Szanowni Państwo,

zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej "Ustawa FATCA"), na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania od Klientów oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA (oświadczenie o statusie FATCA). Powyższy obowiązek dotyczy Posiadaczy rachunków bankowych, którzy otworzyli rachunki bankowe w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r.

Raiffeisen Bank Polska SA (dalej: Bank) informuje, że w związku z niezrealizowaniem przez Klientów obowiązku polegającego na złożeniu oświadczenia o statusie FATCA określonego w art. 19 ust. 1 Ustawy FATCA, Bank działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy FATCA zablokował rachunki tychże Klientów.

Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy FATCA blokada polega na "czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku finansowym, w tym również przez instytucję finansową". Oznacza to, że przez cały czas trwania blokady posiadacz rachunku nie może korzystać z zablokowanych środków, co oznacza również, że nie będą realizowane operacje tytułem spłaty rat kredytów, uiszczania składek ubezpieczeniowych opłacanych przez posiadacza rachunku, co może skutkować zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej, zleceń stałych (za prąd, gaz itd.).

Warunkiem odblokowania rachunku jest złożenie w Banku oświadczenia FATCA. W zależności od linii oświadczenie można złożyć:

  • w oddziale Banku,
  • u swojego Opiekuna,
  • za pośrednictwem bankowości internetowej,
  • za pośrednictwem Centrum Telefonicznego Banku pod nr tel. 801 180 801* lub +48 22 549 99 99* (*koszt połączenia wg taryfy operatora).


Po złożeniu oświadczenia Bank, zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy FATCA, ma obowiązek odblokować zablokowane rachunki w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia.

  • Oświadczenie o statusie FATCA Dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód, osób fizycznych będących wspólnikami spółek cywilnych 52 kB PDF

  • Oświadczenie o statusie FATCA Dotyczy Klientów Instytucjonalnych 65 kB PDF

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat