Faktoring samorządowy

Faktoring samorządowy to produkt skierowany do dostawców towarów i usług działających na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw).

Jest odmianą usługi faktoringu pełnego (bez regresu), w ramach której bank wykupuje faktury przed terminem ich płatności. Dodatkowo bank przejmuje ryzyko braku płatności za faktury przez jednostki samorządu terytorialnego.


Faktoring samorządowy to kompleks usług takich jak finansowanie, obsługa należności, raportowanie i przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

GWARANTUJEMY

  • efektywne rozwiązania finansowe
  • wypłatę środków w ciągu 1 godziny
  • przejrzysty cennik bez ukrytych opłat
  • finansowanie w walutach obcych
  • kontakt z zespółem ekspertów
  • dostęp do on-line 24

Wieloletni Lider faktoringu w Polsce.

Solidny partner - ponad 50 000 rozliczanych faktur miesięcznie.

W badaniu GFK Polonia usługi faktoringowe świadczone w Raiffeisen Polbank zostały pozytywnie ocenione przez ponad 90% Klientów!

8 na 10 Klientów faktoringu w Raiffeisen Polbank poleciłby nasze usługi innym firmom.*

*Źródło: Badanie GFK Polonia na zlecenie Raiffeisen Polbank przeprowadzone w 04/2015 roku.

Sprawdź również