Faktoring niepełny

To usługa, w ramach której bank wykupuje faktury przed ich terminem płatności. Po terminie płatności, w tzw. okresie regresu w przypadku braku płatności od kontrahenta bank prowadzi działania monitorujące i windykujące zaległe płatności. Po upływie okresu regresu w przypadku braku płatności od kontrahenta, bank może zwrócić się do Klienta o zwrot otrzymanej zaliczki, czyli dokonuje regresu.

Faktoring niepełny to jednocześnie  finansowanie, rozliczanie należności, raportowanie i windykacja miękka.

GWARANTUJEMY

  • efektywne rozwiązania finansowe
  • wypłatę środków w ciągu 1 godziny
  • przejrzysty cennik bez ukrytych opłat
  • finansowanie w walutach obcych
  • kontakt z zespołem ekspertów
  • dostęp do faktoringowego systemu internetowego R-Faktor, 24h/7 dni w tygodniu

Wieloletni Lider faktoringu w Polsce.

Solidny partner - ponad 50 000 rozliczanych faktur miesięcznie.

W badaniu GFK Polonia usługi faktoringowe świadczone w Raiffeisen Polbank zostały pozytywnie ocenione przez ponad 90% Klientów!

8 na 10 Klientów faktoringu w Raiffeisen Polbank poleciłby nasze usługi innym firmom.*

*Źródło: Badanie GFK Polonia na zlecenie Raiffeisen Polbank przeprowadzone w 04/2015 roku.

Sprawdź również