Usługi powiernicze

Raiffeisen Polbank jako jeden z nielicznych świadczy usługi powiernicze w pełnym zakresie. Są one kierowane do osób prawnych i fizycznych, które dokonują inwestycji w papiery wartościowe.

Charakterystyka

Usługi powiernictwa papierów wartościowych kierowane są do osób prawnych i fizycznych bez względu na formę prawną czy kraj rezydencji prawnej i podatkowej, które dokonują inwestycji w papiery wartościowe. Bank pełni rolę depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych.
 

Usługi powiernicze obecnie są świadczone na rzecz:

 • zagranicznych firm brokerskich (ze statusem zdalnego członka GPW)
 • zagranicznych inwestorów instytucjonalnych
 • krajowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych
 • towarzystw ubezpieczeniowych
 • firm typu asset management
 • pozostałych krajowych i zagranicznych instytucji finansowych.
   

Usługi subpowiernicze

Raiffeisen Polbank współpracuje z wiodącymi bankami działającymi w Polsce i za granicą. Gwarantuje to sprawną współpracę m.in. w zakresie wzajemnego przechowywania aktywów Klientów na mocy umów subpowierniczych.
 
Umowy subpowiernicze podpisywane są w przypadku instrumentów finansowych, które ze względu na swoją konstrukcję nie mogą być przechowywane przez Raiffeisen Polbank.
 

Korzyści

 • gwarancja bezpieczeństwa przechowywanych instrumentów finansowych
 • zachowanie pełnej poufności o przechowywanych instrumentach 
 • bezwzględne oddzielenie przechowywanych instrumentów od aktywów własnych Banku
 • rejestrowanie instrumentów finansowych na rachunku papierów wartościowych
 • otwarcie i prowadzenie rachunku papierów wartościowych na podstawie osbnej umowy

Sprawdź również