Walutowe
transakcje terminowe

Przy pomocy Walutowych Transakcji Terminowych FX Forward można skutecznie zarządzać ryzykiem kursu walutowego, występującego w przypadku działalności importowych bądź eksportowych.

Charakterystyka

Walutowe Transakcje Terminowe FX Forward są prostym instrumentem powszechnie wykorzystywanym w celu ograniczania negatywnych skutków wahań kursów walutowych.

FX Forward jest umową polegającą na wymianie waluty X na walutę Y. Kurs wymiany, wolumen transakcji oraz data fizycznej dostawy waluty, która będzie miała miejsce w przyszłości ustalane są w dniu zawarcia transakcji.  

Transakcje FX Forward może zawierać każdy Klient, który posiada rachunki w Raiffeisen Polbank i podpisał Umowę Ramową o współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych. Walutowe Transakcje Terminowe zawierane są za pośrednictwem platformy internetowej R-Dealer lub telefonicznie z Dealerem. Minimalna kwota FX Forward to 500 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Maksymalny termin realizacji transakcji to 2 lata od daty zawarcia. 

Źródłami kwotowań instrumentów finansowych są następujące instytucje: Raiffeisen Bank International (RBI), Barclays Bank, UBS AG. , BZ WBK S.A., BANK MILLENNIUM S.A.,  FM PBP Bank S.A., GETIN Noble Bank S.A., Bank Pekao S.A, ING Bank Śląski S.A., BANK HANDLOWY,  BANK PKO BP, BGK, Alior Bank,  Idea Bank, mBank, Bnp Paribas, Commerzbank AG

WAŻNE: Szczegółowe informacje o instrumencie finansowym znajdują się w poniższym dokumencie. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu przed podpisaniem umowy.

Korzyści

  • Bezkosztowo ogranicza ryzyko walutowe, brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji
  • Elastyczność ? pozawala zmodyfikować pierwotnie ustaloną datę rozliczenia oraz dowolnie podzielić kwotę zobowiązania
  • Pozwala precyzyjnie zaplanować przyszłe przepływy, dopasować parametry transakcji do potrzeb
  • Pełne zabezpieczenie przed negatywnymi zmianami kursu
  • Pozwala aktywnie zarządzać ryzykiem walutowym, umożliwia projekcję wyniku finansowego
  • Możliwość rozliczenia transakcji bez dostawy waluty

 

Ryzyko

  • Z chwilą zawarcia transakcji strony przyjmują na siebie obligatoryjne zobowiązanie rozliczenia transakcji na podstawie uzgodnionych warunków transakcji
  • Brak partycypacji w pozytywnych zmianach kursowych na rynku
  • Potencjalne utracone korzyści wynikające z pozytywnych dla zabezpieczanej transakcji handlowej zmian kursu w przyszłości są nieograniczone

MiFID

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo na stronie Serwis Korporacyjny / MiFiD

Sprawdź również