Rachunek pomocniczy

Rachunek rozliczeniowy - pomocniczy, służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania transakcii związanych z działalnością gospodarczą Klienta i jest dokładnie dopasowany do jego potrzeb.

W Raiffeisen Polbank mogą Państwo otworzyć odpowiednią do profilu działalności liczbę rachunków pomocniczych.
 

Rachunek pomocniczy pozwala na:

  • gromadzenie środków
  • przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością
  • przejrzystą ewidencję środków i transakcji związanych z określonym celem.

 

Rachunki mogą być prowadzone w następujących walutach:

  • PLN, USD, EUR, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF - konta z pełną funkcjonalnością
  • AUD, LTL, RUB, TRY, HDK, BGN, RON, ZAR, HRK, CNY, NZD, SGD, MXN - konta o ograniczonej funkcjonalności w zakresie możliwości dokonywania operacji gotówkowych. Wpłaty i wypłaty środków wyłącznie na podstawie operacji bezgotówkowych.

Bank otwiera rachunki pomocnicze - płacowe, do których można generować wyciągi standardowe z pełnymi szczegółami lub wyciągi z ukrytymi szczegółami transakcji.

Poufność realizowanych transakcji jest możliwa także dzięki wysyłaniu tradycyjnego "papierowego" wyciągu w oddzielnej kopercie do wskazanej przez Klienta osoby, zaś w przypadku wyciągu elektronicznego poprzez nadanie użytkownikom systemu odpowiednich uprawnień dostępu.

Sprawdź również