Rachunek bieżący

Rachunek rozliczeniowy - bieżący, służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania transakcii związanych z działalnością gospodarczą Klienta i jest dokładnie dopasowany do jego potrzeb.

Rachunek bieżący umożliwia przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością, w tym:

 • transakcji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych,
 • transakcji gotówkowych, także w obrocie zamkniętym,
 • automatycznych transferów środków pomiędzy różnymi rachunkami, 
 • rozliczania innych produktów i usług bankowych, 
 • rozliczania odsetek, opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku oraz innymi produktami bankowymi.

 

Rachunki mogą być prowadzone w następujących walutach:

 • PLN, USD, EUR, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF - konta z pełną funkcjonalnością
 • AUD, RUB, TRY, HDK, BGN, RON, ZAR, HRK, CNY, NZD, SGD, MXN - konta o ograniczonej funkcjonalności w zakresie możliwości dokonywania operacji gotówkowych. Wpłaty i wypłaty środków wyłącznie na podstawie operacji bezgotówkowych.

Oprócz zwykłego rachunku bieżącego bank oferuje rachunek progresywny, który jest odpowiednim rozwiązaniem dla Klientów, którzy nie chcą zawierać lokaty terminowej, a którym zależy na atrakcyjnym oprocentowaniu zgromadzonych środków.

Korzystanie z rachunku progresywnego daje następujące korzyści:  

 • możliwość efektywnego gospodarowania oszczędnościami,
 • oprocentowanie zmienne, zależne od wysokości salda na rachunku,
 • otwierany na czas nieokreślony oraz prowadzony wyłącznie w PLN,
 • bez ograniczeń co do terminów deponowania środków, wpłat i wypłat.

Sprawdź również