Zarządzanie
rachunkiem z zagranicy

Zarządzanie rachunkiem z zagranicy jest idealnym rozwiązaniem dla korporacji, które chcą centralnie administrować rachunkami swoich lokalnych oddziałów/spółek córek i firm zagranicznych w różnych krajach na świecie.

Korzyści  

Zarządzanie rachunkiem z zagranicy pozwala na:

  • centralne zlecanie przelewów zarówno krajowych jak i zagranicznych,
  • cykliczne otrzymywanie raportów uznań/obciążeń na rachunkach za pomocą sieci SWIFT.

 

Jest to idealne rozwiązanie dla międzynarodowych korporacji, które chcą centralnie administrować rachunkami swoich lokalnych oddziałów/spółek córek i firm zagranicznych  umiejscowionych w różnych krajach na świecie.  
 
W ramach usługi klient może zlecać dyspozycję obciążenia rachunku:

  • przelewem krajowym (w tym ZUS i US),
  • przelewem zagranicznym.

 

Księgowanie zleconych dyspozycji następuje do godziny 13:00 (CET).

Charakterstyka

Zarządzanie rachunkiem z zagranicy opiera się na komunikatach SWIFT MT101/MT940 przekazywanych pomiędzy bankami na wniosek klienta.

Sprawdź również