Korzyści

 • identyfikacja płatności zawierających poprawnie jedynie część danych
 • identyfikacja płatności skonsolidowanych  i częściowych 
 • rozpoznanie płatności wielokrotnych (powtórzonych)
 • możliwość dostosowania algorytmu identyfikacji do indywidualnych potrzeb Klienta
 • możliwość wyboru formatu pliku wejściowego i wynikowego
 • możliwość pełnej automatyzacji procesu rozliczeń płatności przychodzących
 • oszczędność czasu i ograniczenie kosztów związanych z obsługą księgową
 • szybkie księgowanie oraz udostępnienie środków na rachunku
 • bieżąca identyfikacja zaległych płatności
 • ograniczenie ilości reklamacji
 • wyeliminowanie błędów związanych z ręcznym księgowaniem płatności.

 

Uruchomienie usługi

Aby skorzystać z usługi identyfikacji płatności SIP należy:

 • posiadać rachunek otwarty w Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • określić algorytm identyfikacji płatności
 • podpisać odpowiedni wniosek/umowę
 • przygotować bazę rachunków wirtualnych

Charakterystyka

Proces identyfikacji oraz korekty płatności odbywa się na zasadzie porównania danych z wpływów faktycznych,  zaksięgowanych na rachunku Klienta (płatności przychodzące) z bazą płatności oczekiwanych, którą Klient dostarcza do banku.  Po przetworzeniu danych przez system Klient otrzymuje dokładną i rzetelną informację, którą może automatycznie zaimportować do swojego systemu finansowo-księgowogo lub bilingowego.

Identyfikacja płatności odbywa się na podstawie indywidualnie uzgodnionego  z Klientem algorytmu, składającego się z 6 kroków:

 • wygenerowanie oraz wysyłka przez Klienta faktur do płatników wraz z formularzami polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej.
 • przekazanie przez Klienta do banku bazy faktur, która zawiera dane o wszystkich oczekiwanych płatnościach
 • płatnik dokonuje wpłaty w dowolny sposób
 • bank identyfikuje płatności, przypisując je odpowiednio do faktur oczekujących
 • plik wyjściowy jest przekazywany Klientowi
 • import pliku do systemu finansowo-księgowego lub bilingowego.

Sprawdź również