Korzyści

Stałe zlecenie w R-Online Biznes:

 • realizacja standardowa systemem ELIXIR w I sesji,
 • wybór opcji dodatkowej SORBNET bez względu na kwotę przelewu,
 • możliwość ustawienia czy w przypadku braku środków system ma ponawiać próbę w kolejnych dniach roboczych (0,1,2 dni robocze),
 • możliwość ustawienia dnia wykonania przed lub po stałego zlecenia w przypadku gdy termin wypadnie na dzień wolny od pracy,
 • kwota stałego zlecenia może być stała lub zmienna ( całość salda, procent salda, środki powyżej określonej granicy salda),
 • możliwość nadania numeru referencyjnego dla kontraktu stałego zlecenia (Numer referencyjny włączany jest na wniosek Klienta)
 • oddzielne schematy akceptacji dla stałego zlecenia,

Zlecenia stałe wykonują się w godzinach porannych, podczas uruchomienia systemu głównego banku, bez ponawiania w ciągu dnia roboczego.

Dodatkowe możliwości udostępniane tylko po uprzednim ustaleniu z bankiem:

 • stałe zlecenia pomiędzy rachunkami Klienta w banku w tej samej walucie obcej,
 • możliwość zdecydowania o priorytetyzacji stałych zleceń wykonywanych w tym samym dniu roboczym - do 3 priorytetów,
 • ukrycie stałego zlecenia dla R-Online Biznes - brak możliwości edycji parametrów stałego zlecenia. Przelewy są widoczne na wyciągu/historii transakcji.

Metody realizacji

Stałe zlecenie można uruchomić za pomocą bankowości internetowej lub formularza złożonego w oddziale banku.

Udostępnienie modułu do obsługi zleceń stałych w R-Online Biznes można wykonać odpowiednio za pomocą:

 • modyfikacji uprawnień użytkownika w Elektronicznej Dyspozycji Modyfikacji (EDM) bezpośrednio w R-Online Biznes lub
 • za pomocą Formularza Uprawnień Użytkownika (FUU) i Formularza Konfiguracji Systemu (FKS)

Migracja pomiędzy kanałami elektronicznymi jest całkowicie możliwa z bankowości internetowej R-Online do R-Online Biznes.

W przypadku migracji z R-Online Biznes do R-Online możliwa jest migracja tylko stałych zleceń z parametrami stała kwota ( przy czym zostają wyłączone opcje - SORBNET, ponawianie w kolejnych dniach roboczych, wykonanie następuje zawsze w kolejnym dniu roboczym, jeśli termin wykonania przypada na dzień wolny od pracy).

Sprawdź również