Charakterystyka

Saldo netto jest usługą usprawniającą zarządzanie płynnością na kilku rachunkach Klienta Raiffeisen Polbank. Umożliwia realizację zleceń płatniczych w ciężar dowolnego subkonta, nawet przy braku pokrycia na rachunku, z którego dokonywana jest transakcja. Odbywa się to dzięki automatycznemu sprawdzeniu łącznego stanu dostępnych środków Klienta na wyznaczonych rachunkach.

Usługą mogą zostać objęte rachunki jednego podmiotu prawnego, w jednej z walut w jakich Raiffeisen Polbank prowadzi rachunki, wśród nich należy wybrać jeden rachunek główny. Do rachunków objętych usługą nie można wydać karty debetowej Visa Business. Na koniec każdego dnia roboczego salda subkont są zerowane względem rachunku głównego. W dowolnym momencie podczas dnia z dowolnego rachunku Klientowi udostępnione są środki w wysokości sald wszystkich rachunków oraz limitu typu overdraft podłączonego do rachunku głównego, o ile taki występuje.

Sprawdź również