Rozliczanie płac

Usługa R-Płace jest wygodnym narzędziem do rozliczania wynagrodzeń, które umożliwia kompleksowe obsłużenie płac z uwzględnieniem utajnienia i oddzielnej ewidencji.

Korzyści

  • Płatności przesyłane są w formie elektronicznej, co daje możliwość eksportu danych z systemu Kadry-Płace do systemu bankowości internetowej.
  • Zrealizowane płatności/otrzymane zwroty księgowane są jedną zbiorczą kwotą na rachunku Klienta.
  • Istnieje mozliwość ukrycia szczegółów płatności na wyciągu.
  • Potwierdzenie realizacji płatności lub ewentualne błędy są przekazywane w postaci raportu pobieranego jako plik elektroniczny wraz z wyciągami bankowymi.

Charakterystyka

R-Płace pozwalają Przedsiębiorcy:

  • obniżyć koszty administracyjne (łączne księgowanie płac na kontach analitycznych)
  • uzyskać szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników (dla osób upoważnionych),
  • ukryć szczegóły płatności przed nieuprawnionym dostępem,
  • uzyskać szybką informację zwrotną o ewentualnych błędach w formie elektronicznej,
  • uniknąć konieczności przeksięgowywania środków na rachunek płacowy ? system sam sprawdza pokrycie na rachunku głównym  w chwili dokonywania płatności.

Płace jako szczególna forma rozliczeń wymagają utajnienia i oddzielnej ewidencji również w kontaktach z bankiem. Bank proponuje otwarcie dodatkowego, celowego rachunku bankowego z przeznaczeniem dla wynagrodzeń. Dzięki usłudze Saldo Netto możliwe jest utrzymywanie zerowego salda na tym rachunku i wysłanie wynagrodzeń przy pomocy R - Online Biznes. Bank dokona kontroli dostępnych środków łącznie na rachunku płacowym i rachunku głównym i wykona polecenia w ciężar subkonta płacowego do limitu dostępnych środków łącznie na rachunku głównym i płacowym. Na koniec dnia bank uzupełni niedobór na rachunku płacowym z rachunku głównego.
 
Aby uniknąć przepisywania przelewów z systemu Kadry-Płace, można je eksportować z systemu do systemu R-Online Biznes.

Sprawdź również